تفاوت میکسر و پاورمیکسر

میکسر و پاورمیکسر چه تفاوتی با هم دارند؟

شاید اولین سوالی که ذهن افراد تازه وارد را به خود جلب کند این باشد که میکسر ( Mixer ) با پاورمیکسر ( Power Mixer ) چه تفاوتی دارد.

ادامه مطلب