Showing 9–9 of 9 results

میکسر صدا پروئل مدل MLX2842

53,000,000 تومان
میکسر پروئل مدل MLX2842 یک میکسر با اندازه ی بزرگ است که ترکیبی از تعداد زیادی کانال با مجموعه ای کامل از ویژگی های طراحی شده به تناسب هر برنامه ی صدا برداری حرفه ای است.z