جک کنترل افکت

این ورودی برای کنترل افکت استفاده می‌شود.منظورم از کنترل افکت قطع و وصل کردن افکت می‌باشد.در برخی از میکسر ها این جک به خواننده کمک می‌کند…

Continue reading