مقایسه میکسر های دیجیتال و آنالوگ

در گذشته ، تمامی میکسر ها آنالوگ بودند. اما بعد از معرفی میکسر های دیجیتال از دهه 1990 ، استفاده از میکسر های دیجیتال به طور چشمگیری افزایش پیدا کرد…

ادامه مطلب