دکمه voice filter در میکسر دایناکورد

دکمه وویس فیلتر در میکسر

دکمه وویس فیلتر ( Voice Filter ) در میکسر های دایناکورد زیر دکمه لوکات ( Lo Cut ) قرار دارد. کار این دکمه افزایش نوسان در سیگنال صدا است…

Continue reading