چراغ کنترل قدرت در میکسر دایناکورد

چراغ کنترل قدرت میکسر

چراغ کنترل قدرت میکسر، چراغ کنترل قدرت میکسر ( Amplifier ) معمولا در پاورمیکسر ها دیده می‌شود.هر چند که در برخی از میکسرها نیز این چراغ برای کنترل حجم …

Continue reading

پاورمیکسر دایناکورد PowerMate 2200-3

پاورمیکسر دایناکورد PowerMate 2200-3

این مدل از پاورمیکسر های کمپانی دایناکورد ( Dynacord ) دارای بیست و دو خط ( Line ) ورودی می‌باشند. همچنین دارای دو افکتور دیجیتالی هستند که مدار هر یک از آنها از دیگری به طور کامل مجزا و مستقل است.

Continue reading

پاورمیکسر دایناکورد PowerMate 1600-3

پاورمیکسر دایناکورد PowerMate 1600-3

این مدل از پاورمیکسر های کمپانی دایناکورد ( Dynacord ) دارای شانزده خط ( Line ) ورودی می‌باشند. همچنین دارای دو افکتور دیجیتالی هستند که مدار هر یک از آنها از دیگری به طور کامل مجزا و مستقل است.

Continue reading

پاورمیکسر دایناکورد PowerMate 1000-3

این مدل از پاورمیکسر های کمپانی دایناکورد ( Dynacord ) دارای دَه خط ( Line ) ورودی می‌باشند. همچنین دارای دو افکتور دیجیتالی هستند که از دو مدار کاملا مجزا تشکیل شده‌اند.

Continue reading

پاورمیکسر دایناکورد PowerMate 600-3

ین مدل از پاورمیکسر های کمپانی دایناکورد ( Dynacord ) دارای شش ورودی خط ( Line ) میکروفن به صورت بالانس و دو خط ( Line ) ورودی استریو به صورت غیر بالانس است.

Continue reading

تفاوت میکسر و پاورمیکسر

میکسر و پاورمیکسر چه تفاوتی با هم دارند؟

شاید اولین سوالی که ذهن افراد تازه وارد را به خود جلب کند این باشد که میکسر ( Mixer ) با پاورمیکسر ( Power Mixer ) چه تفاوتی دارد.

Continue reading