ولوم گین در میکسر دایناکورد

ولوم گین در میکسر

ولوم گین در میکسر یک ولوم در زیر بخش های ورودی هر کانال است. کار این ولوم تقویت صدا و تنظیم مقدار سیگنال های ورودی هر یک از ردیف های صدا به میکسر است…

Continue reading