اعمال افکت

اعمال افکت

اعمال افکت و تنظیم میزان حجم افت های صوتی بسیار مهم است.اینکه شما چه میزان افکت صدا را برای یک کار صوتی تنظیم کنید، به شما کمک می‌‌کند در صدای خروجی…

Continue reading

جک کنترل افکت

این ورودی برای کنترل افکت استفاده می‌شود.منظورم از کنترل افکت قطع و وصل کردن افکت می‌باشد.در برخی از میکسر ها این جک به خواننده کمک می‌کند…

Continue reading