ولوم پن در میکر های دایناکورد

ولوم پن در میکسر

در میکسر های دایناکورد در پایین ولوم های آیوکس ( Aux ) و مون ( Mon ) یک ولوم به نام پن ( Pan ) وجود دارد. این ولوم برای تنظیم ورود سیگنال به کانال های چپ…

Continue reading