پاورمیکسر دایناکورد PowerMate 1600-3

پاورمیکسر دایناکورد PowerMate 1600-3

این مدل از پاورمیکسر های کمپانی دایناکورد ( Dynacord ) دارای شانزده خط ( Line ) ورودی می‌باشند. همچنین دارای دو افکتور دیجیتالی هستند که مدار هر یک از آنها از دیگری به طور کامل مجزا و مستقل است.

Continue reading