ورودی پاور آمپ

ورودی پاور آمپ

ورودی پاور آمپ ( Inputs Power Amp ) برای اتصال دستگاه و یا میکسر های جانبی به پاور دستگاه دایناکورد است. یعنی برای استفاده مستقل از پاور دستگاه از این…

Continue reading

پاورمیکسر دایناکورد PowerMate 2200-3

پاورمیکسر دایناکورد PowerMate 2200-3

این مدل از پاورمیکسر های کمپانی دایناکورد ( Dynacord ) دارای بیست و دو خط ( Line ) ورودی می‌باشند. همچنین دارای دو افکتور دیجیتالی هستند که مدار هر یک از آنها از دیگری به طور کامل مجزا و مستقل است.

Continue reading

پاورمیکسر دایناکورد PowerMate 1600-3

پاورمیکسر دایناکورد PowerMate 1600-3

این مدل از پاورمیکسر های کمپانی دایناکورد ( Dynacord ) دارای شانزده خط ( Line ) ورودی می‌باشند. همچنین دارای دو افکتور دیجیتالی هستند که مدار هر یک از آنها از دیگری به طور کامل مجزا و مستقل است.

Continue reading

پاورمیکسر دایناکورد PowerMate 1000-3

این مدل از پاورمیکسر های کمپانی دایناکورد ( Dynacord ) دارای دَه خط ( Line ) ورودی می‌باشند. همچنین دارای دو افکتور دیجیتالی هستند که از دو مدار کاملا مجزا تشکیل شده‌اند.

Continue reading

پاورمیکسر دایناکورد PowerMate 600-3

ین مدل از پاورمیکسر های کمپانی دایناکورد ( Dynacord ) دارای شش ورودی خط ( Line ) میکروفن به صورت بالانس و دو خط ( Line ) ورودی استریو به صورت غیر بالانس است.

Continue reading