پاورمیکسر دایناکورد PowerMate 2200-3

پاورمیکسر دایناکورد PowerMate 2200-3

این مدل از پاورمیکسر های کمپانی دایناکورد ( Dynacord ) دارای بیست و دو خط ( Line ) ورودی می‌باشند. همچنین دارای دو افکتور دیجیتالی هستند که مدار هر یک از آنها از دیگری به طور کامل مجزا و مستقل است.

Continue reading