نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "ضبط با نرخ نمونه برداری بالا"

آیا استفاده از نرخ نمونه برداری بالا ، در هنگام ضبط ضروری است؟


پاسخ به این سوال در مورد نرخ نمونه برداری بالا کاملا بستگی به نظر شخصی شما دارد و باید اجازه دهید گوشتان قضاوت کند. امروزه تقریبا تمام کارت های صوتی، قابلیت ضبط با حداقل نرخ نمونه برداری ۹۶kHz را دارند.