نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "تنظیم میکسر های صدا"

ولوم گین در میکسر


ولوم گین ( Gain ) در میکسر یک ولوم در زیر بخش های ورودی هر کانال است. کار این ولوم تقویت صدا و تنظیم مقدار سیگنال های ورودی هر یک از ردیف های صدا به میکسر است.

اندازه گیری صدا


اگر در یک برنامه به میکسر توجه کنید چراغ هایی را بر روی آن مشاهده می‌کنید که این چراغ ها نشان دهنده میزان صدا می‌باشد. به مجموعه این چراغ ها vuمتر و یا پیک متر میگویند.

کنترل مستر


در میکسر های صدا به خروجی اصلی صدا مستر می‌گویند. میکسر هایی که دارای چند خروجی صدا هستند معمولا با اعداد یا حروف انگلیسی مستر هلای خود را نامگذاری می‌کنند.

کنترل ورودی ها – مبانی پایه


زیر جک های ورودی در میکسر ها ، معمولا چندین عدد ولوم و پتانسیومتر ( ناب چرخشی ) ، وجود دارند. معمولا اولین ناب ، کنترل گین ( بهره ) است. در میکسر های کمپانی دایناکورد مثل PowerMate 2200-3 بعد از ولوم گین ، ولوم های اکولایز داینامیک قرار دارد.