نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "ورودی پاور آمپ در میکسر"

ورودی پاور آمپ


ورودی پاور آمپ ( Inputs Power Amp ) برای اتصال دستگاه و یا میکسر های جانبی به پاور دستگاه دایناکورد است. یعنی برای استفاده مستقل از پاور دستگاه از این ورودی استفاده کنید.